Naturligvis

Naturlig-Vis – Den naturfaglige linie

Se fagets præsentation – fra 2021

Om dig – der vælger Naturlig-Vis:

  • Du interesserer dig for naturvidenskab og matematik
  • Du har lyst til at eksperimentere, at arbejde praktisk og problemorienteret, at udforske og at udvikle
  • Du er god til at fordybe dig
  • Du vil møde andre som har samme interesser, evner og som ønsker samme udfordringer
  • Du vil med andre ord tænke, lytte, se, røre, gøre, tale og lege matematik, dyrke en masse forsøg i naturfagene og nyde godt af fællesskab med andre i samme situation

Formålet med liniefaget er, at eleverne tilegner sig viden om vigtige naturvidenskabelige forhold, med vægt på forståelse af grundlæggende naturvidenskabelige begreber og sammenhænge samt viden om anvendelser af fagene. Undervisningen skal give eleverne fortrolighed med naturvidenskabelige arbejdsformer og betragtningsmåder og forskning i fagene samt bidrage til vores forståelse af verden.

Undervisningen skal anvende varierede arbejdsformer og i vidt omfang bygge på elevernes egne iagttagelser og undersøgelser, bl.a. ved laboratorie- og feltarbejde. Undervisningen skal udvikle elevernes kompetencer, interesser og nysgerrighed over for naturvidenskab og teknologi og give dem lyst til at lære mere.

Undervisningen skal bidrage til, at eleverne erkender, at naturvidenskab og teknologi er en del af vores kultur og verdensbillede. Elevernes ansvarlighed over for naturen og brugen af naturressourcer og teknik skal videreudvikles, så de får tillid til egne muligheder for stillingtagen og handlen i forhold til spørgsmål om menneskets samspil med naturen lokalt og globalt.

Målet med undervisningen er at elevener opnår kompetencer svarende til et gymnasialt C-niveau i fagene Biologi og Naturgeografi, samt styrker deres kompetencer i de øvrige naturfag.

Denne linie er placeret på Møllevangsskolen