Medier

Medier og kommunikation

Se fagets præsentation – fra 2021

Når du vælger denne linje interesserer du dig for

  • At skrive i forskellige genrer og give/få respons
  • At arbejde med billeder: male, tegne og fotografere
  • At lave film: animationsfilm, kortfilm og musikvideoer
  • At arbejde med tv: nyheder, dokumentar og reality
  • At arbejde med medier: Facebook, blogs, Wiki osv. og selv producere en avis

Formålet med undervisningen i Medier og kommunikation er at udvikle elevernes færdigheder i at forstå og bruge medier gennem oplevelse, kreativitet og analyse.
Eleverne skal tilegne sig viden om kunst, medier og andre visuelle udtryks- og kommunikationsformer som grundlag for at udtrykke sig gennem mange forskellige former for billeder.
Elevernes skal styrke deres indlevelse og udtryksfærdigheder i film- og tv-mediet og opnå indsigt i filmmediernes virkemidler og produktionsforhold samt færdighed i at analysere og vurdere film. Eleverne skal møde danske og udenlandske film som led i udviklingen af deres kulturelle identitet og forståelse af andre kulturer.
Gennem undervisningen skal eleverne lære at udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en sammenhængende og disponeret form både skriftligt og mundtligt. Eleverne skal kunne beherske skriftsproget i forskellige genrer og kunne indsamle stof og disponere indholdet, så det fremmer hensigten med kommunikationen.

Denne linie er placeret på afdeling Møllevang.