International

International linje

Se præsentation af faget – fra 2021.

Elevforudsætninger / Interessepunkter

Du er vores elev på I-Linjen – hvis du

 • vil være bedre til at tale og skrive engelsk og tysk
 • er nysgerrig efter at vide noget om den verden, du lever i.
 • vil vide mere om andre menneskers kulturer.
 • hvis du vil skabe venskaber/kontakter på tværs af grænser
 • hvis du er vild med at chatte, skype, facebooke med unge mennesker fra andre lande.

I-Linjen er for alle, og vi har ingen optagelseskrav, men vi forventer elever med interesse og engagement i at blive bedre til engelsk og tysk. Linjen vil  ikke være tynget af hjemmearbejde, men det forventes, at du møder op og er villig til at turde lege med. Der vil være en del fremlæggelser foran dine klassekammerater – vi skal lære af hinanden.

Linjes formål:

 • at eleverne kan præsentere et emne/område med rimelig præcision og gøre brug af sproglige strategier.
 • at eleverne kan kommunikere via forskellige medier.
 • at eleverne udvikler deres brugbare ordforråd både skriftligt og mundtligt.
 • at få etableret og vedligeholdt internationale kontakter.
 • med udgangspunkt i forståelse for egen kultur, at eleverne udvikler interkulturel kompetencer.
 • at eleverne kan afpasse udtryksformen efter hensigt, modtager, situation og genre.
 • at eleverne i niende klasse aflægger deres projektopgave i linjefaget på engelsk.

Dette linjefag er placeret på Bavneskolen