Idræt

Bemærk, at præsentationen er fra 2021.

Livslang idrætsforståelse

Til dig der vælger denne linje:

  • Du skal være klar over, at idræt også er et bogligt fag
  • Du skal også være fysisk aktiv
  • Du skal møde udfordringer positivt
  • Du skal kunne sætte et mål og følge det – også selvstændigt
  • Du skal være klar til at samarbejde med en bred gruppe af mennesker

Formålet med undervisningen i idræt er, at eleverne gennem alsidige idrætslige læringsforløb, oplevelser, erfaringer og refleksioner opnår færdigheder og tilegner sig kundskaber, der medfører kropslig og almen udvikling.

Eleverne skal have mulighed for at opleve glæde ved og lyst til at udøve idræt og udvikle forudsætninger for at forstå betydningen af livslang fysisk udfoldelse i samspil med natur, kultur og det samfund og den verden, de er en del af. Eleverne skal opnå indsigt i og erfaringer med vilkår for sundhed og kropskultur.

Undervisningen skal give eleverne forudsætninger for at tage ansvar for sig selv og indgå i et forpligtende fællesskab.

Dette linjefag er placeret på Sofiendalsskolen