Opdatering

Hjemmesiden er opdateret.
Det er nu muligt at se / gen-se de slides, der blev benyttet ved præsentationerne.
De findes som pdf-filer, der kan vises / downloades under de enkelte linjefag.

Informationsaften

Kære forældre på 6. årgang

Så nærmer tiden sig, hvor 6 årgang bliver til 7. årgang. Det betyder, at eleverne skal starte på linjefag. Linjefaget kører hver torsdag lige efter sommerferien og  i 17 uger.

Hvert år inviteres alle forældre og elever til orienteringsaften på Midtskolen afd. Bavne, hvor linjefagslærerne og nogle gange “gamle” elever kommer og fortæller om deres linjefag. Denne aften er sat til den 8. maj kl. 19-21.
Vi mødes kl. 19, hvor ledelsen vil give en kort orientering af, hvad rammerne for linjefag er – herunder buskørsel, tilmelding til linjefag osv. Herefter har lærerne en ultra kort præsentation af linjefaget. Så holder vi en lille pause, hvorefter I som forældre og elever kan gå rundt til de forskellige linjefag og se og opleve, hvordan hverdagen på linjefaget ser ud.

Vi glæder os til at se jer alle sammen.

På ledelsens vegne

Kim Laursen
afd. leder på Sofiendal

Velkommen

Information om Midtskolens liniefag – Skoleåret 2019 / 2020

Midtskolen tilbyder otte linjer i overbygningen i et treårigt forløb 7.-9. årgang.

Formålet med undervisningen er, at eleverne bliver så dygtige, de kan inden for et fagområde, der har netop deres interesse.

Eleverne kan vælge mellem følgende linjer:

  • Idræt
  • International linje med fokus på engelsk og tysk
  • Naturlig-vis
  • Kommunikation og medier
  • Konstruktion og håndværk
  • Sundhed, stil og design
  • Food-linjen
  • Grøn linje

Læs om de enkelte linier ved at benytte hjemmesidens menusystem.

Undervisningen er tilrettelagt til hver torsdag (ingen anden undervisning på disse torsdage) i perioden:

  • August 2019 – december 2019 (17 uger)

I projektet anvendes timer til understøttende undervisning. Det betyder, at eleverne forsat får de timer, de skal have i de almene fag, men altså ud over dette også får en mulighed for særlig fordybelse og dygtiggørelse. Skolen afholder udgifter til transport.

Med venlig hilsen

Mette Løvbjerg
Skoleleder