Opdatering

Hjemmesiden er opdateret.
Det er nu muligt at se / gen-se de slides, der blev benyttet ved præsentationerne.
De findes som pdf-filer, der kan vises / downloades under de enkelte linjefag.