Vi er klar!

Hjemmesiden er opdateret til skoleåret 2020 / 2021.
Det er muligt under hvert af linjefagende at se en præsentation af faget – enten som video eller via en skriftlig præsentation.

Følgende tekst gøres tilgængelig på 6. årgangs Aula:

Kære forældre og elever på Bavneskolen, Møllevangskolen og Sofiendalskolen

Velkommen tilbage i skolen. Vi er klar til at tage imod jer – selvom det er en anderledes situationen vi befinder os i.

Normalt afholder vi forældreaften for alle 6. årgangsforældrene og vores elever, hvor vi præsenterer vores linjefag for jer. Der vil være en masse orienteringer – og forældrene/eleverne vil kunne ”besøge” de forskellige linjefag og se/høre, hvad det går ud på.

Sådan er det ikke i år pga. Covid-19

Derfor gør vi det anderledes.

Linjefaget på Midtskolen er meget anderledes end alle andre steder – og måske det bedste tilbud til elever i overbygningen i hele Danmark. Det har kunne lade sig gøre, fordi vi er så mange elever – og derfor har ungdomsuddannelserne lukket op for os, hvilket vi har meget stor gavn af.

Linjefagene foregår hver torsdag fra kl. ca. 8 til ca. 14.30 (lidt forskelligt fra linje til linje ift. transport). Der er 17 torsdage, hvor eleverne er afsted. 9. årgang skriver projektopgave i deres linjefag, som ligger efter jul.

Midtskolen har 8 linjefag:

Idræt (ligger på Sofiendalskolen)

Naturligvis (ligger på Møllevangskolen)

Medie og kommunikation (ligger på Møllevangskolen)

International (ligger på Bavneskolen)

Food (ligger på ZBC i Ringsted)

Grøn linje (ligger på Roskilde tekniske skole i Roskilde)

Sundhed stil og design (ligger på EUC i Næstved)

Konstruktion og håndværk (ligger på EUC i Næstved)

Ovenstående linjefag er præsenteret på hjemmesiden: https://linjefag.midtskolen.dk  – hvor I kan høre meget mere om, hvordan undervisningen er tilrettelagt.

Eleverne kører med busser mellem folkeskolerne (torsdag morgen står der busser klar, der transporterer eleverne frem og tilbage). Men for linjefagene, der ligger på ungdomsuddannelser skal eleverne selv tage tog/bus – hvilket de meget hurtigt lærer. Her skal eleverne selv lægge ud for billet eller bruge rejsekort. Kvitteringerne skal gemmes og afleveres på egen skole, hvor de bliver refunderet. Transporten mellem skolerne er også gratis.

Som forældre/elever skal I træffe et valg inden den 1. juni, hvilket linjefag eleven skal have. Valget er for 3 år ad gangen – så tænk grundigt over jeres valg – og lad ikke kammeraterne bestemme. Hvis eleverne skal blive dygtige til deres fag, så kræver det fordybelse – og derfor kan man ikke skifte linjefag. Der vil være en kortere periode, hvor der kan være mulighed for linjeskift (indtil efterårsferien), såfremt I skriver til mig (forældre) og såfremt at der er plads på det nye hold.

I skal tilmelde jer via hjemmesiden (Menupunktet: Dit valg!)– hvor I skal tilmelde jer tre linjefag i prioriteret rækkefælge.

Skulle ovenstående give anledning til spørgsmål, så kan den afdelingslederen på jeres egen skole kontaktes.

Velkommen

INFORMATION OM LINJEFAG
– Skoleåret 2020 / 2021

Midtskolen tilbyder otte linjer i overbygningen i et treårigt forløb 7.-9. årgang.

Formålet med undervisningen er, at eleverne bliver så dygtige, de kan inden for et fagområde, der har netop deres interesse.

Eleverne kan vælge mellem følgende linjer:

  • Idræt
  • International linje med fokus på engelsk og tysk
  • Naturlig-vis
  • Kommunikation og medier
  • Konstruktion og håndværk
  • Sundhed, stil og design
  • Food-linjen
  • Grøn linje

Information om de enkelte linjer findes ved at benytte hjemmesidens menusystem.

Undervisningen er tilrettelagt til hver torsdag (ingen anden undervisning på disse torsdage) i perioden:

  • August 2020 – december 2020 (17 uger)

I projektet anvendes timer til understøttende undervisning. Det betyder, at eleverne forsat får de timer, de skal have i de almene fag, men altså ud over dette også får en mulighed for særlig fordybelse og dygtiggørelse. Skolen afholder udgifter til transport.

Med venlig hilsen

Mette Løvbjerg
Skoleleder